Zawsze, kiedy rodzice dziecka rozstają się i zaczynają żyć w dwóch różnych miastach, to złożenie pozwu o alimenty w miejscu zamieszkania dziecka jest najkorzystniejszym rozwiązaniem dla rodzica sprawującego opiekę.

Pozew należy złożyć z odpisem i kompletem dokumentów dla sądu i strony przeciwnej. Pozew o alimenty jest zwolniony z opłaty sądowej.

O jaką kwotę wnosić pozew o alimenty?

adwokat rodzinnySąd, który decyduje o ustalenie kwoty alimentów będzie rozważał:

  • wszystkie potrzeby dziecka,
  • zarobkowe i majątkowe możliwości rodzica, który ma płacić alimenty,
  • sytuację życiową i majątkową rodzica dziecka, który wnosi pozew o alimenty.

Na początek sąd dokładnie ustali odpowiednią kwotę, która określi potrzeby dziecka. Będzie w tym kierunku sporządzał informacje na temat wydatków na żywność, artykułów codziennej potrzeby, ubrań, a także przyborów szkolnych.

Dodatkowo sąd bierze pod uwagę koszty nauki zajęć dodatkowych, koszt książek i zabawek, a także wizyt u lekarza.

Co wpływa na wysokość alimentów?

Na wysokość alimentów będzie wpływać również sytuacja życiowa osoby zobowiązanej do płacenia. Będzie to między innymi:

  • stan zdrowia umożliwiający podjęcie pracy,
  • posiadanie innych dzieci na utrzymaniu.

Możliwości zarobkowe osoby, która będzie płacić alimenty ustala się na podstawie dochodu, jakie otrzymuje z pracy, ale również bierze się pod uwagę koszty życia.

Kto pomoże sporządzić pozew o alimenty?

Każdy doświadczony adwokat lub prawnik, który zajmuje się sprawami rodzinnymi, będzie mógł pomóc sporządzić odpowiedni pozew o alimenty. Do pozwu należy dołączyć dodatkowe dokumenty. Przede wszystkim musimy przygotować odpis skróconego aktu urodzenia dziecka, wyrok rozwodowy, a także umowę o rozdzielności majątkowej.

Niezbędne są również rachunki i faktury dokumentujące wynajęcie mieszkania, w którym mieszka dziecko. Dodatkowo potrzebne są również rachunki za czynsz gaz wodę i prąd, a także pozostałe media. Można dołączyć również inne ważne dokumenty.