Uzasadnienie pozwu o alimenty to dokument mający dostarczyć sądowi niezbędnych informacji o potrzebach uprawnionego i sytuacji pozwanego. Na tej podstawie będzie ustalone świadczenie alimentacyjne.

Kto pomoże przygotować taki dokument?

przepisy prawa dotyczące alimentów Najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy dobrej kancelarii adwokackiej, w której otrzymamy pomoc doświadczonego prawnika w przygotowaniu niezbędnych dokumentów w walce o alimenty.

Dokument taki musi spełniać określone wymogi formalne, ponieważ jest pismem sądowym. W różnych serwisach internetowych można znaleźć przykładowe formularze do uzupełnienia, a następnie złożyć jako pozwy alimentacyjne.

Zawsze, kiedy sporządzamy taki wniosek samodzielnie, to należy skonsultować się z prawnikiem, aby mieć pewność, że zostanie on rozpatrzony pozytywnie. Muszą tam zostać zawarte niezbędne informacje, które są brane przez sąd podczas rozpatrywania wniosku.

Co napisać w uzasadnieniu pozwu o alimenty?

W uzasadnieniu pozwu o alimenty należy przedstawić sytuację rodzinną obu stron. Muszą znaleźć się tam takie informacje jak:

  • Data urodzin dziecka,
  • Data zobowiązania pozwanego do płacenia alimentów,
  • Informacje czy alimenty płacone są regularnie,
  • Koszty utrzymania dziecka,
  • Opis możliwości finansowych pozwanego,
  • Opis sytuacji rodzinnej każdego z rodziców,
  • Opis sytuacji zarobkowej rodziców.

Jak powinna wyglądać dobre uzasadnienie?

Każdy profesjonalne uzasadnienie pozwu o alimenty może być bardzo długie, ale najważniejsze, aby były tam wszystkie szczegółowe informacje. Musi być jasne i zrozumiałe dla sądu, a dodatkowo poparte dowodami i dodatkowymi załącznikami.

Wszystkie wydatki, które ponoszone są na dziecko, mogą być również potwierdzone przez dodatkowych świadków. Sami dziadkowie, którzy wydają pieniądze na dziecko, są bardzo dobrymi świadkami, których można wpisać do uzasadnienia pozwu o alimenty. Ważne jest również to, aby dokument zakończony został podpisem rodzica dziecka składającego uzasadnienie.